WM-Drain

  • FarmWorks surface verisini kullanır
  • Elle yapılan proje girdisi
  • Trimble FmX konsol ile birlikte kullanım
  • Otomatik eğim veya sabit eğim
  • Optimal projelendirme ve uygulaması
  • Klasik Lazer'e göre %20 daha avantajlı çalışma

Genel Bakış

Trimble® WM-Drain® drenaj çözümü, arazi topografyası haritalandırma, analiz, projelendirme, arazide uygulama ve as-build işlemlerini yapan komple bir çözümdür. Bu sistem ile en optimum 3B drenaj projelendirme ve uygulaması yapılabilmektedir.Farm Works Surface APS

İster Oto eğim şeklinde ister klasik tek eğimli drenaj çalışması yapılmaktadır. GNSS esaslı olmasına rağmen, istendiğinde basit lazer yöntemi olarak da çalışmaktadır.