GreenSeeker Vigor İzleme

  • Anlık oran kontrölü
  • Tarlada anlık azot miktarını bulur
  • Veriye göre anlık sulama / gübreleme miktarını kontrol eder
  • Eşit verim
  • Aşırı / yetersiz gübrelemeyi önleyerek tasarruf sağlar
  • Saniyede 60 ölçü
  • Ürüne göre belirli NDVI karşılaştırır

Greenseeker Nedir ?

Tarlada biomass sınıflandırır. Buna uygun oranları  ve algoritmalarını belirler, anında gerekli miktarları uygulatır.Yaprakların klorofil miktarı pigmentleri görünür renkdir. Ancak yaprak hücreleri yapısı biomass görünmez bilgidir.GreenSeeker NDVI prensibinin altında, kırmızı ışığın yapraktaki klorofil tarafından absorbe edilmesi, yakın kızılötesi ışığın ise yaprak hücreleri tarafından yansıtılması vardır. Sağlıklı yapraklar kırmızı ışığın büyük bir kısmını absorbe eder ve kızılötesinin büyük bir kısmını ise yansıtır.


Likit püskürtme arka ekipman veya granüler serpmede ön ekipmanda kullanılabilir.Traktör hem NDVI ölçer, anında elde ettiği değere uygun malzeme püskürtür/serper.

Ekinden 60-120cm yukarıdan bom üserinden ölçü yapar.

Bom'a sensör yerleştirme sıklığı:

  • 24m'den dar bomlarda 4 adet GreenSeeker
  • 24m-32m  arası bomlarda 6 adet GreenSeeker
  • 32m'den geniş bomlarda 8 adet GreenSeeker